Nonno

Posebno stolno suho crno vino. Proizvodi se sa odabranih pozicija vinograda i to u posebnim godinama kupažom 3 sorte crnog grožđa: Teran – Hrvaska Istra, Refošk, Muškat ruža i to u postotcima: 60 : 30 : 10. Proizvodi se u odabranim godina i sa posebnih pozicija vinograda.

Vinograd se obrađuje svaka dva reda kako bi se tlo obogatilo kisikom sa jedne strane te zatravljivanjem sa druge kako bi se održala bioraznolikost u fazi same cvatnje. U fazi njegovanja vinograda tretiranja su integrirana i to uglavnom sa proizvodima na bazi bakra; obavljaju se 2 zelene berbe : jedna tokom lipnja i druga krajem srpnja kako bi se postigla potpuna zrelost grožđa od 500 grama po trsu. Berba je ručna krajem rujna za Muškat ružu te početkom listopada za Teran i Refošk. Maceracija se odvija 15 do 20 dana. Fermentacija je spontana. Odležavanje i fermentacija se odvija u hrastovim bačvama slavonskog hrasta od 250 litara.

Ovaj proizvod možete kupiti kod naših partnera na dolac.hr

Tehnički list
Prijedlog serviranja

Uz odležane jake sireve, gulaše, crvena mesa, barbecue.

Preporučena temperatura serviranja: 15-18 °C otvoriti 20 min. prije serviranja

Nagrade i priznanja
Falstaff​:
92/100 Austria
Daniele Cernilli:
94/100 Italy
Gambero Rosso​:
Tre bicchieri Italy